Zápis ze zasedání osadního výboru konaného dne 9. 11. 2015
Přítomni: členové osadního výboru - předseda osadního výboru pan Čáslavský, členové osadního výboru paní Helclová, pan Rulák, paní Velinská, pan Tesař, členové zastupitelstva města Nová Role paní Vávrová, pan Cibuzar, členové stavební komise p. Lapáček a p.Malena

Body jednání: 1) Páteřní komunikace
2) Různé
Ad 1) Páteřní komunikace
- V současné době probíhají dokončovací práce
- Ušetřeny cca 2 milióny Kč – příslib,že bude proinvestováno v obci Mezirolí na opravu cest, které jsou v havarijním stavu.
OV doporučuje na seznam cest k opravě přidat komunikaci mezi knihovnou a p.Lapáčkem,která byla stavbou velmi poškozena

Ad 2) Různé
- Byl proveden kompletní úklid po rekonstrukci páteřní komunikace.
Paní Lahodná- Peagas Děpoltovice,, provádí komerčně projížďky na koních. Po těchto projížďkách je vždy velmi znečištěna komunikace koňskými exkrementy. Bude oznámeno k prošetření odboru životního prostředí. OV navrhuje ať si vytvoří novou trasu nebo okamžitý úklid po každé vyjížďce.
- Osadní výbor žádá úklid silnice od Ermanů k Činčerům/původní komunikace/, včetně opravy betonových žlabů poškozených při stavbě komunikace.
- Osadní výbor požaduje doúpravu hráze rybníka ,poškozenou při stavbě
- Osadní výbor žádá, aby byly do konce roku a to v měsíci listopadu 1x přistavěny kontejnery na bioodpad.
-Osadní výbor žádá TS o navrácení 1 ks kontajneru na plast a 1 ks kontajneru na papír na náves u knihovny.Tak aby zde opět byly 2 ks papír,2 ks plast,1 ks sklo

Zápis vyhotovila: B. Velinská
Schůze ukončena v 19:00 h