Zápis z jednání  osadního  výboru Mezirolí  dne 10.6.2016

                             v hostinci  Hubert  Mezirolí

Přítomni :  členové osadního výboru - pan Tesař, pan  Rulák, paní Helclová

 Zastupitelé města Nová Role – starostka paní Pokorná, paní Vávrová a pan Cibuzar  a  9 občanů obce          Mezirolí.

Omluveni  : předseda osadního výboru pan Čáslavský a paní Velinská.

Jednání  vedl  pan Tesař

Body : 1)  Rozloučení s létem

            2)  Opravy  páteřní  komunikace  - reklamace    

            3)  Ostatní

 

 

K bodu 1)

Pan Tesař seznámil paní starostku s naší plánovanou akcí na konci léta, která se má konat  3.9.2016.

Paní starostka nabídla možnost zapůjčení stanů, setů na sezení, případně aparatury a možnost sehnání nějakého sponzorského daru. Vše se bude ještě dojednávat.

 

K bodu  2)

Opravy a dodělávky páteřní komunikace mají proběhnout do konce měsíce června letošního roku.

Zatím je hotovo pouze veřejné osvětlení a nějaké opravy chodníků.

V projektu nebylo  zahrnuto  zábradlí u propustků  –  zajistí  město

V létě mají proběhnout opravy silnic navazující na páteřní komunikaci a zpevnění  plochy pod kontejnery na tříděný odpad (u komunikace do vsi),umístění kontejnerů na TETRA PACK, sáčků na psí exkrementy na návsi, navýšení počtu odvozu tříděného odpadu – dle potřeby

 

K bodu 3)

 P. Cinegr  znovu žádá o umístění plakátovací plochy vedle zastávky (nad hostincem Hubert)

P.Horníček  žádá o vyčištění zanešených kanalizačních trubek od MŠ v Mezirolí až pod dům p.Konečné

-odpověď paní starostky –tato stoka není v majetku města, pokusí se projednat s vlastníkem

Vysekat  křoviny  pod kruhovým objezdem směr Nejdek – výjezd z páteřní komunikace je nebezpečný.

Žádáme město, aby vyzval majitele pozemku 141/7 o jeho posekání.

 Dotaz p. Helclové – omezit provoz na polní cestě u Irlbeků  –cesta v majetku města

Pokusit se omezit rychlost na komunikaci v obci, stání na chodnících a zakládání černých skládek-návrh umístit fotopasti

Zjistit možnost osazení dopravního značení – dej přednost v jízdě - u výjezdu z lokality IMOS na páteřní komunikaci

P. Malena – požádal  o zasílání SMS zpráv s dostatečným předstihem před pořádanou akcí

P. Cinegr  - s dostatečným předstihem oznámit datum konání veřejných schůzí, které se konají v hostinci Hubert v Mezirolí

P. Holeček – vznesl dotaz o možnosti dodání štěpků na úpravu městského pozemku před jeho domem

P. Cinegr  v závěru pozval všechny občany na akci „ Myslivci dětem“ která se koná v 19.6.2016 od 14 hodin před hostincem Hubert v Mezirolí

 

Schůze byla ukončena 19.15 hodin

 

Zápis zhotovila :  Eva Helclová

 

 

Za osadní výbor  : Tomáš  Tesař