Zápis ze zasedání osadního výboru, konaného dne 4.2. 2016.

Přítomni:

Členové osadního výboru - předseda osadního výboru pan Čáslavský, paní Helclová, paní Velinská, pan Rulák, pan Tesař, členka zastupitelstva města Nová Role paní Vávrová, člen zastupitelstva města Nová Role pan Cibuzar.p.Bíkl za SDH Mezirolí

Pozvána byla paní starostka J. Pokorná, která se dostavila.

 

Body jednání:

        Termíny schůzí osadního výboru

        Akce plánované na rok 2016

        Ostatní

 

Ad 1) Termíny schůzí osadního výboru

Termíny schůzi osadního výboru budou každou 1. středu v měsíci.

Termíny veřejných schůzí s občany budou následující: 1.4., 3.6., 9.9., 2.12. vždy v pátek a budou probíhat v Restauraci Hubert.

 

Ad 2) Akce plánované na rok 2016 v obci Mezirolí

Osadní výbor zorganizuje tyto společenské akce: 3.9. oslava konce léta

                                                                                              26.11. Rozsvícení vánočního stromku

Místní hasiči zorganizují tyto společenské akce:   30.4. Májka

                                                                                                Dětský den (termín bude upřesněn)

Ad 3)Ostatní

- Jako host se zúčastnil p.Bíkl za SDH Mezirolí,byla dohodnuta forma komunikace mezi osadním výborem a SDH Mezirolí týkající se pořádání akcí konaných v Mezirolí.

 

-  Osadní výbor žádá MÚ N.Role o řešení  prostoru v budově obecní knihovny pro zázemí osadního výboru.

 

-  Osadní výbor žádá TS  města Nová Role, aby byl proveden úklid veřejné komunikace v místě výjezdu zemědělské techniky z kravína.

 

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 18:45 hod.

 

Zápis vyhotovila: Barbora Velinská

 

 

Za osadní výbor: Jakub Čáslavský - předseda