Přítomni:

Členové osadního výboru - předseda osadního výboru pan Čáslavský, paní Helclová,, pan Tesař, členka zastupitelstva města Nová Role paní Vávrová, člen zastupitelstva města Nová Role pan Cibuzar.

Omluveni:p.Velinská, pan Rulák

 

Body jednání:

        Termíny schůzí osadního výboru

        Akce plánované na rok 2017

        Ostatní

 

Ad 1) Termíny schůzí osadního výboru

Termíny schůzi osadního výboru budou každou 1. středu v měsíci.

Termíny veřejných schůzí s občany budou následující: 3.3., 2.6., 6.10., 1.12. vždy v pátek a budou probíhat v Restauraci Hubert.

 

Ad 2) Akce plánované na rok 2017 v obci Mezirolí

Osadní výbor zorganizuje tyto společenské akce: 2.9. Rozloučení s létem

                                                                                              25.11. Rozsvícení vánočního stromku

SDH Mezirolí zorganizují tyto společenské akce:   30.4. Májka

                                                                                                Dětský den (termín bude upřesněn)

Ad 3)Ostatní

- pLapáček seznámil přítomné s průběhem příprav rekonstrukce návsi.Nyní je ve fázi projektování.V rozpočtu je schválena částka 600 000,-Kč.Realizace letos

 

-  Osadní výbor žádá TS o umístění nádob na použitý kuchyňský olej z domácností

 

-  Osadní výbor žádá  provede po konci zimy kontrolu komunikací a případně doporučí opravy

 

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 18:45 hod.

 

Zápis vyhotovila: Jakub Čáslavský

 

 

Za osadní výbor: Jakub Čáslavský - předseda