Zápis ze schůze OV ze dne 9. 6. 2017

 

Přítomni: předseda Jakub Čáslavský, Barbora Velinská, Tomáš Tesař, Zdeněk Rulák, Jitka Vávrová

a občané Mezirolí.

Omluveni: p. Helclová

Paní starostka, která byla pozvaná, se omluvila

 

Body jednání:

1) Kanalizace pod školkou po levé straně směrem od školky ke kruhovému objezdu.

Postiženi nesouhlasí s navrhovaným řešení stavby kanalizace, kdy si náklady na přípojky kanalizace mají hradit z vlastních prostředků.Dle zjištění OV se nejedná o investiční akci města Nová Role,ale o akci VaK Karlovy Vary.

2) Lípa na návsi, po které zůstal pařez,OV žádá o ponechání výhonu aby se obnovil znovu strom

3) Při revitalizaci parku občané požadují vyměnit javory za lípy

4) Ov žádá o opravu ukotvení zábradlí přes propustky, zhotovitel TS . Upotoka mezi Demkovými a Bílskými  je zcela uvolněné, neplní ochrannou funkci

5) Stížnost na nesekání plochy za pozemkem č. ev. 121E , OV žádá o výzvu majiteli pozemku

 

 

Schůze ukončena v 19.00

Vypracovala: B. Velinská

 

                                                                                                                             Jakub Čáslavský

 

                                                                                                                             Předseda OV Mezirolí