Přítomni: předseda Jakub Čáslavský, Tomáš Tesař, Zdeněk Rulák, Eva Helclová, Jitka Vávrová,

Vít Cibuzar

Omluveni: p. Velinská

 

Body jednání:

1) Rekonstrukce mateřské školky Mezirolí,

p. Cibuzar seznámil členy OV s připravovanou realizací rekonstrukce MŠ Mezirolí. Po obsáhlé diskuzi OV s tímto záměrem jednohlasně souhlasí a podporuje jej.

2) OV žádá o schválení finančních prostředků na rozpočet pro rok 2018:

            Rozloučení s létem .............................27.000,-

Rozsvěcení Vánočního stromu............10.000,-

Ostatní výdaje......................................2.500,-

Celkem................................................39.500,-

 

3) OV žádá nad rámec rozpočtu o vyčlenění prostředků na vytvoření studie, případně projektu na revitalizaci objektu knihovny v Mezirolí. Dlouhodobým záměrem je přetvořit tento objekt na tzv. ´´Společenský dům´´ pro potřeby obyvatel Mezirolí. OV  je toho názoru, že podobné zařízení je pro společenský život obce důležitý a v současné době zde citelně chybí.

4) OV připravuje akci Rozsvěcení vánočního stromu na den 2.12.2017

 

 

Schůze ukončena v 18.30 hodin

 

Vypracoval: Jakub Čáslavský